Chceš se stát dopravním inženýrem s elektrotechnickou specializací?

Odpovíš-li si na předešlou otázku: "Ano, chci!", tak si můžeš gratulovat, právě jsi totiž objevil perspektivní studijní obor Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě vyučovaný na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Pokud právě dokončuješ studium na střední škole, neváhej
a zapiš se k nám do bakalářského studia, které nabízíme jak v denní, tak i v dálkové formě.

Pokud jsi už vystudoval bakaláře, tak nezoufej, protože u nás můžeš studovat i navazující magisterský obor. Klidně se na něj přihlas po absolvování elektrotechniky na jiné vysoké škole, rozhodně nebudeš první.

Naše katedra nabízí rovněž doktorský studijní program.

Ať už se rozhodneš pro jakoukoliv formu studia u nás, jistě se dozvíš spoustu zajímavých věcí
z následujících dopravně inženýrských oblastí:

  • Pohony a regulace,
  • Elektrická trakce,
  • Autoelektronika a elektromobilita,
  • Napájecí systémy elektrických drah,
  • Sdělovací systémy,
  • Zabezpečovací systémy v drážní technice.

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě významným způsobem participuje na stěžejních výzkumných projektech, kterých se budeš moci účastnit i Ty. Každý student
má totiž možnost pomoci při výzkumu, a to svou bakalářskou či diplomovou prací. Dokonce si můžeš vymyslet téma své závěrečné práce sám, budeš tak pracovat na tom, co Tě baví. Během studia se budeš moci rovněž účastnit zajímavých exkurzí, přednášek a výjezdních seminářů, jež pořádají partneři naší katedry.

Výše uvedené skutečnosti Ti zaručují, že se z Tebe stane vysokoškolsky vzdělaný člověk, který najde uplatnění na perspektivních pracovních pozicích tuzemských i zahraničních firem. Toto tvrzení ostatně potvrzuje následující graf. Můžeš na něm vidět, jak dlouhou dobu potřebovali studenti našeho oboru,
než se dostali coby čerství absolventi na svoji první pracovní pozici. Oproti jiným oborům je totiž techniků
– a elektrotechniků zvláště – zoufalý nedostatek. V grafu jsme použili data nasbíraná za posledních pět let.

Graf

Graf 1 - Rychlost uplatnění studentů

Dále, pokud máš dobré jazykové znalosti, můžeš se zúčastnit zahraniční studijní nebo pracovní stáže. Výhodou zahraniční stáže není jen to, že dostaneš stipendium, ale především poznáš nové lidi a získáš přehled o tom, jak to chodí jinde. Když jsme se zmínili o stipendiích, tak na Univerzitě Pardubice můžeš získat řadu stipendií. Mezi hlavní druhy stipendií patří stipendium ubytovací, sociální a stipendium
za dobré studijní výsledky. Více informací o stipendiích nalezneš zde.

Jak již bylo napsáno výše, naše katedra spolupracuje s mnoha komerčními firmami, z nichž nejvýznamnějšími partnery jsou tyto společnosti:


Závěrem uvádíme citát známého fyzika, který za své významné objevy na poli teoretické fyziky získal Nobelovu cenu. I on věděl, že budoucnost každého z nás záleží hlavně na rozhodnutích, která učiníme
již dnes.

"Nejdůležitější je představivost, jsou to totiž ukázky z chystaných půvabů života"

Albert Einstein